Waarom stuurt het Westen aan op een conflict met Rusland

De Westerse machthebbers sturen aan op een conflict met de Russische federatie. Oostwaarts worden er meerdere NAVO basissen aangelegd waardoor Rusland inmiddels volledig omsingeld is. De Verenigde Staten alleen al spenderen meer dan tien keer zoveel aan militaire middelen als de Russische Federatie. De Verenigde Staten opereren meer dan 800 militaire bases in de wereld buiten de eigen grenzen tegen een Russisch aantal dat op twee handen is te tellen. Dit alles blijkt voor onze media voldoende grond om ons in het Westen door middel van propaganda, nepnieuws en framing wijs te maken dat de Russen voor ons een bedreiging vormen.

Stan van Houcke en Kees van der Pijl praten over de achterliggende overwegingen van de politieke- en financiële elite’s die wereldwijde armoede tot gevolg heeft.

Cafe Weltschmerz, 28 december 2018

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.