Interview Marie-Thérèse ter Haar

In aanloop naar de Vredesdag 9 mei happening in Arnhem heeft Café Weltschmerz (CW) een interrview opgenomen ter ondersteuning van het evenement en om het andere dan het rabiaat negatieve geluid over Rusland te laten horen.

Hier is het interview te zien, gepubliceerd op YouTube op 9 mei 2019 en gedaan door Eric van de Beek.

De begeleidende tekst van CW luidt als volgt:

Marie-Thérèse ter Haar van de Rusland & Oost-Europa Academie is de grande dame van de Nederlands-Russische betrekkingen. Sinds begin jaren tachtig, toen Rusland nog onderdeel uitmaakte van de Sovjet-Unie, zet ze zich in voor een beter wederzijds begrip tussen de landen. Zij begeleidde Nederlandse multinationals op de Russische markt. Shell, ABN Amro, Rabobank, Philips, Campina en Grolsch. Zij woont deels in Nederland, deels in Rusland. In Nederland geeft zij lezingen over Rusland-gerelateerde onderwerpen en verzorgt zij solovoorstellingen over de levens van de tsarina’s Catharina de Grote en Alexandra Romanov. Verder verzorgt zij culturele groepsreizen; zowel naar Rusland als naar andere voormalige sovjet-republieken. Ter Haar stelt dat er weinig klopt van het algemene beeld dat Nederlanders van Rusland hebben, en dat de politiek en media hiervoor verantwoordelijk zijn.

Voor Dwarsdenkers natuurlijk gesneden koek.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.