Dwarsdenken

 

Ander nieuws

In deze rubriek vindt u berichten die voor het overgrote deel door de Nederlandse bekende reguliere media worden genegeerd. Wij willen hier aandacht geven aan het andere nieuws over Rusland en Oost-Europa. Vaak is het nieuws uit het buitenland dus in het Engels, Duits of Frans. Met dit andere nieuws zult u zich een genuanceerder en in ieder geval beter geinformeerd standpunt kunnen formuleren.

 

 

   

Valdai Discussion Club

De Valdai Discussion Club (Валдайский Клуб) werd opgericht in 2004 en vernoemd naar de locatie waar de eerste bijeenkomst plaatsvond, het meer Valdai in de buurt van Veliki Novgorod, in de noordwest regio van Rusland.

De eerste jaren was de club er op gericht om de wereld over Rusland te vertellen, maar in 2014 is men zich meer gaan bezighouden met practische discussies over de globale agenda en een gekwalificeerde en objectieve analyse leveren van wereldpolitieke en -economische onderwerpen

Eén van de belangrijkste opdrachten is om de dialoog tussen verschillende elites te promoten teneinde oplossingen te vinden voor crises in het internationale systeem.

De club werkt samen met opinieleiders uit verschillende sectoren als internationale betrekkingen, politiek, economie, veiligheid, energie, sociologie, media enzovoorts.

Lees hier ter kennismaking één van de speciale projecten, ´The Eastern Perspective`.

Of doe de educatieve test over internationale organisaties: Valdai test

Russische inmenging

Rusland wordt beschuldigd van inmenging in binnenlandse politieke processen van andere landen. In Nederland betekent dat een automatische veroordeling, aangezien iedereen aanneemt dat als Rusland ergens van wordt beschuldigd dat dat wel waar zal zijn.

Is dergelijke inmenging iets nieuws of iets aparts en bestaat er inmenging door andere landen?

Uit onderzoek van Follow The Money (FTM) blijkt dat buitenlands geld rijkelijk richting de kassen van de Europese koepelpartijen in Brussel vloeit.

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) vindt het ‘heel belangrijk’ om als politieke partij ‘transparant [te] zijn over waar je geld vandaan krijgt’.Het kabinet is van plan om giften van buiten de EU aan Nederlandse politieke partijen aan banden te leggen. Momenteel is Nederland een van de slechts vier EU-lidstaten zonder restricties op buitenlandse donaties in de nationale politiek.

Europese partijen daarentegen kunnen onbeperkt geld ontvangen, waar dan ook vandaan.

Van de totaal 997 donaties en contributies in de periode tussen 2014 en 2017 kwamen er 180 van buiten de EU. Hiervan kwam een bedrag van euro 3440 uit Rusland, namelijk van de Rossiiskaya ekologicheskaya partiya.

Van de 180 donaties kwam 49,1% uit de Verenigde Staten, 11,38% uit Zwitserland, 10,18% uit Ijsland en zo verder.

Van de Amerikaanse donaties kwam 60,98% van bedrijven en 29,27% van NGO´s.

Dieuwertje Kuijpers en Lise Witteman besluiten hun artikel van 25 april 2019 als volgt: ´Hoewel het (op een enkele Amsterdamse brievenbus van een Georgische oligarch na) dus niet de Russen zijn die de Europese politiek trachten te beïnvloeden, vindt Fabrice Pothier van de pro-democratische organisatie Alliance for Democracies dat er een einde moet komen aan de geldstromen van buiten de Europese Unie: ‘Of het geld nu uit Rusland of de Verenigde Staten komt maakt niet zoveel uit. Het is geld vanuit landen die geen deelgenoot zijn van de verkiezingen, maar deze wel proberen te beïnvloeden.’

Inmenging is geen exclusief Russische activiteit en waar het Europese politiek betreft valt de Russische inmenging in het niet vergeleken met pogingen tot beinvloeding door andere landen.

Follow The Money, bijvoorbeeld een maand gratis op proef

 

'Rusland onder druk zetten en een aanvalsoorlog voorbereiden"

Dit is de titel van een artikel gepubliceerd op KenFM op 16 juni j.l. van de hand van Ullrich Mies.

In 2021 moet in Duitsland en Polen de grote NAVO-oefening "Steadfast Defender" plaatsvinden.

'Het is duidelijk dat het VS/NAVO/EU-oorlogscomplex van het zogenaamde vrije Westen hiermee Rusland maximaal onder druk wil zetten of zich gewoon op een aanvalsoorlog op dat land voorbereidt. Hiertoe heeft het westerse oorlogsverbond tussen 2014 en 2018 al ongeveer 1000 militaire maneuvres en - oefeningen gehouden.'

15 mei heeft welt-online (link te vinden in het artikel) een opmerking geplaatst van de hoogste Duitse militair in rang en NAVO Admiral vicecommandeur van het Navo hoofdkwartier 'Allied Command Transformation' in de Verenigde Staten, Manfred Nielson. Hij beklaagde zich over de slechte staat van de infrastructuur in Duitsland.

Nielson maakt zich zorgen of de infrastructuur niet overbelast zal raken wanneer in 2021 de 10.000 Amerikaanse soldaten en ongeveer 1100 gepantserde en ongepantserde voertuigen voor Steadfast Defender in verschillende Europese havens aan land komen.

Mies gaat in zijn artikel met uitgebreide bronvermelding in op de zelf veroorzaakte verwoestingen van het Westerse beleid sinds het jaar 1990, na het uiteenvallen van de Sovjet Unie.

SPIEF 2019 - deel twee

Vorige week vond in Sint Peterburg het internationale economische forum plaats waarover eerder hieronder bericht.

Heel veel deelnemers, heel veel deals, heel veel gesprekken en heel veel toekomst. Belangrijkste gast was zonder meer Xi Jinping de leider van de Volksrepubliek China.

Na president Poetin gaf hij een toespraak tijdens de plenaire zitting op 7 juni.

De vertalingen in het Engels van beide toespraken kunt u hier lezen

Geotrendlines.nl heeft een groot deel van Poetins toespraak naar het Nederlands vertaald.

Opvallend was verder dat voor het eerst sinds 2014 op regeringsniveau een samenwerkingovereenkomst op regeringsniveau werd ondertekend door Bondsminister van Economische Zaken Peter Altmaier en zijn Russische collega Maxim Oreshkin. De overeenkomst is gericht op economische en technologische samenwerking en moet het mogelijk maken dat Duitse bedrijven Russische bedrijven helpen efficienter te gaan werken. Handelsblatt, 6 juni 2019

Of er Nederlandse bedrijven en instellingen zijn geweest wordt nog nergens gemeld; misschien komt daar later meer informatie over beschikbaar. Duitsland probeert binnen de sanctiemogelijkheden aan te haken bij de voortschrijdende samenwerking en initiatieven van een aantal grootmachten op ons continent. Het lijkt mij verstandig om als Nederland niet te lang afzijdig te blijven.

 

Russische agressie

Rusland wordt in het Westen uitgemaakt voor agressor. Vooral van officiele zijde en van de kant van de media is de stroom negatieve berichten over agressief Rusland onophoudelijk. Een groot deel van de Nederlanders hecht geloof aan de objectiviteit van de gangbare media en vindt dan natuurlijk ook dat Rusland agressief is. De overheid én de media beweren het dus is het zo. Denkt men.

Als in diezelfde media de volgende berichten zouden worden gemeld, zou men dan gaan vinden dat ook de Verenigde Staten (VS) zich agressief opstellen? Of vindt men dat agressie van de kant van de VS alleen te maken heeft met het verspreiden van democratische waarden, vrijheden en rechten? Of met het verwijderen van notoire booswichten als Hoessein, Khadaffi, Assad, Maduro en zo verder.

Politiek analist Paul Waldman meldt in the Washington Post dat de Amerikaanse vicepresident Mike Pence de afgestudeerden aan de militaire academie West Point in het laatste weekend van mei heeft beloofd dat ze deel zullen nemen aan Amerikaanse oorlogen ‘overal, de komende paar jaar’, waarbij Pence niet zegt dat deze oorlogen onvermijdelijk zijn, maar dat ze zullen plaatsvinden. Hij noemt daarbij oorlog in Europa tegen agressief Rusland. Willen wij Europeanen dit werkelijk? Hebben wij er ook nog zelf iets over te zeggen?

Manlio Dinucci heeft 25 mei 2019 voor Global Research een commentaar gepubliceerd over het rapport van Rand Corporation, waarin het een plan heeft uitgewerkt om Rusland te vernietigen. De reden hiervoor zou dan zijn dat Rusland een tegenstrever is op geopolitiek vlak, niet omdat men bang is dat Rusland zal aanvallen. Een redenering die past in het denken en handelen van de VS volgens de Wolfowitz Doctrine en het Project for a New American Century (PNAC).

Wie is er nu agressief?

 

 

Tatjana Valovaja gaat het VN-kantoor in Genève leiden

VN, 30 mei , persbureau TASS.

De 61-jarige Russin Tatjana Valovaja wordt de nieuwe baas van het hoofdkwartier van de VN in Genève.

Over deze beslissing van de secretaris generaal van de Verenigde Naties berichtte 30 mei tijdens een briefing de plaatsvervangend woordvoerder van de secretaris generaal van de Verenigde Naties Farhan Haq.

Zij vervangt op deze post de Deen Michael Møller. .

Haq roemde haar ´brede ervaring in de journalistiek, diplomatiek en overheidsdienst´.

Momenteel is Tatjana Valovaja minister van integratie en macro-economie van de Euraziatische economische commissie.

weltschmerz logo

Interview Marie-Thérèse ter Haar

In aanloop naar de Vredesdag 9 mei happening in Arnhem heeft Café Weltschmerz (CW) een interrview opgenomen ter ondersteuning van het evenement en om het andere dan het rabiaat negatieve geluid over Rusland te laten horen.

Hier is het interview te zien, gepubliceerd op YouTube op 9 mei 2019 en gedaan door Eric van de Beek.

De begeleidende tekst van CW luidt als volgt:

`Marie-Thérèse ter Haar van de Rusland & Oost-Europa Academie is de grande dame van de Nederlands-Russische betrekkingen. Sinds begin jaren tachtig, toen Rusland nog onderdeel uitmaakte van de Sovjet-Unie, zet ze zich in voor een beter wederzijds begrip tussen de landen. Zij begeleidde Nederlandse multinationals op de Russische markt. Shell, ABN Amro, Rabobank, Philips, Campina en Grolsch. Zij woont deels in Nederland, deels in Rusland. In Nederland geeft zij lezingen over Rusland-gerelateerde onderwerpen en verzorgt zij solovoorstellingen over de levens van de tsarina’s Catharina de Grote en Alexandra Romanov. Verder verzorgt zij culturele groepsreizen; zowel naar Rusland als naar andere voormalige sovjet-republieken. Ter Haar stelt dat er weinig klopt van het algemene beeld dat Nederlanders van Rusland hebben, en dat de politiek en media hiervoor verantwoordelijk zijn.`

Voor Dwarsdenkers natuurlijk gesneden koek.

 

St.Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2019)

 

`The St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) is a unique event in the world of business and economics. SPIEF has been held since 1997, and since 2006, it has been held under the auspices of the President of the Russian Federation, who has also attended each event.

Over the last 21 years, the Forum has become a leading global platform for members of the business community to meet and discuss the key economic issues facing Russia, emerging markets, and the world as a whole.

The main events of the St. Petersburg International Economic Forum will take place on 6–8 June, 2019 at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre.`

Hier is het programma te vinden, met naast het zakelijke deel ook sportieve en culturele evenementen. Daarnaast is er op 5 juni een forum voor het midden- en kleinbedrijf. Hier het programma in pdf.

Inauguratie President Zelenski

Met een overweldigende meerderheid van 73% tegen minder dan 25% voor Poroshenko is Zelenski gekozen tot nieuwe president van Oekraine. Vandaag 20 mei 2019 wordt hij geinaugureerd en zijn eerste daad als president is het ontbinden van het parlement, de Rada.

Een goed moment om stil te staan bij de gebeurtenissen van 5 jaar geleden en wat voor een club mensen er toen aan de macht is gekomen met ondersteuning van het Westen.

De gebeurtenissen rond de afloop van het Maidan-protest en de moordpartij door scherpschutters op tientallen voor- en tegenstanders zijn nooit officieel onderzocht. Wat er allemaal aan vooraf ging en wie en welke belangen er gespeeld hebben, is door velen beschreven. Het beste dat ik heb gelezen is het boek ´Oekraine in het kruisvuur´ van Chris Kaspar de Ploeg.

Ook al doet de Nederlandse landelijke media en haar volgelingen of het allemaal flauwekul is, Gregor Gysi, destijds voorman van Die Linke, heeft in de Bundestag klare taal gesproken over wie de nieuwe machthebbers waren. Mannen die de afgelopen jaren een grote rol hebben gespeeld als Oleg Tjagnibok en Andriy Parubiy zijn fascisten.

Zijn toespraak van maart 2014 is in zijn geheel interessant, maar let vooral op wat hij zegt van minuut 10.00 tot 11.48.

Misschien zal er nu er een nieuwe president is wat meer naar buiten komen over de groep machthebbers van de afgelopen vijf jaar. Bij het Nederlandse referendum over het associatieverdrag met Oekraine heeft een meerderheid gestemd geen associatieverdrag te willen met dit regime. Helaas is het resultaat van het referendum, onwelgevallig voor onze machthebbers, in de prullenbak verdwenen.

 

Multipolaire wereld

Van 23 tot 25 april 2019 vond in Moskou voor de achtste keer het Moscow Conference on International Security (MCIS) plaats. Naast sprekers als Minister van Defensie Sergey Shoigu en Minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov sprak ook een derde Sergey, achternaam Naryshkin.

Naryshkin is Directeur van de Dienst Inlichtingen Buitenland van de Russische Federatie.

In zijn toespraak roept hij het Westen onder leiding van de Verenigde Staten op te beseffen dat de internationale unipolaire orde van de laatste decennia op instorten staat en dat verschillende machtscentra in de wereld streven naar een nieuwe multipolaire wereldorde. ´Als het Westen niet de moed en volwassenheid kan opbrengen om in deze beweging mee te gaan, dan zullen de andere machtscentra een toekomst ontwerpen zonder het Westen´

Lees hier de vertaling van de toespraak naar het Engels, gepubliceerd op thesaker.is op 7 mei 2019

 

Vredesdag 9 mei - deel twee

De landelijke media besteedden geen aandacht aan de vredesdag 9 mei.

De Gelderlander, Novini.nl en Cafe Weltschmerz wel!

Hier het interview in Café Weltschmerz van Eric van de Beek met Marie-Therese ter Haar, de initiatiefneemster van Vredesdag 9 mei.

 

 

 

Vredesdag 9 mei - Europese bevrijdingsdag - Macht om Acht

Op 9 mei heeft de Rusland & Oost-Europa Academie in samenwerking met de Stichting Vredesdag 9 mei een heus vredesevenement georganiseerd. Tweehonderd mensen liepen mee in een vredeswandeling over de Nelson Mandelabrug en door Arnhem. `s Avonds bezochten driehonderd mensen het vredesconcert met optredens van Martin Oei en het Moskouse orthodoxe koor Zlatoust.

Afgezien van aandacht in De Gelderlander hebben de andere media het evenement doodgezwegen.Ondanks dat er rond de honderd persberichten zijn uitgegaan.

De vraag die zich opdringt is: ´waarom wordt een vredesevenement doodgezwegen´

Uli Gellerman geeft in zijn rubriek ´Die Macht um Acht´ het beste antwoord.

Deze rubriek geeft tweewekelijks kritisch commentaar op de berichtgeving van de Tagesschau. De Tagesschau is de Duitse variant van het Nederlandse Achtuurjournaal. Hetzelfde kritisch commentaar is van toepassing op het Achtuurjournaal en andere nieuwsbronnen in Nederland.

Het antwoord is hier te beluisteren, 13.12 minuten in het Duits, gepubliceerd op KenFM.de op 15 mei 2019. 

Vrij vertaald luidt de conclusie: vrede is niet interessant, de nieuwsuitzending moet over oorlog gaan want daar wordt veel geld mee verdiend en daar zijn vijanden voor nodig. Die zogenaamde vijanden moeten dan zo vaak mogelijk zo slecht mogelijk afgeschilderd worden, zodat het stemvolk gaat geloven dat het vijanden zijn en het groepsdenken zo sterk wordt dat het volk zelfs achter agressieve daden zal staan om deze fake-vijanden te straffen met militair ingrijpen.

Dodenherdenking

Op 4 mei worden in Nederland de omgekomenen sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

The Fallen of WWII is een geanimeerde documentaire van Neil Halloran, gepubliceerd op YouTube op 26 oktober 2016.

Het geeft een indrukwekkend beeld van de slachtoffers, zowel miltaire als burgerslachtoffers van alle deelnemers en in de verschillende oorlogstheaters. Halloran plaatst de getallen ook in verhouding tot andere conflicten in het verleden en geeft trends aan in recentere conflicten.

Voor Europa geldt dat de periode na de Tweede Wereldoorlog naast de periode van Koude Oorlog ook die van de Lange Vrede genoemd kan worden, al zal men in voormalig Joegoslavie het hier niet mee eens zijn.

Een andere conclusie van Halloran is dat er wel oorlogen zijn geweest van grote rijke landen tegen kleine armere, zoals VS tegen Irak, maar geen meer tussen de grote rijke. Hoe lang nog?

 

 

Na de zogenaamde ´annexatie´

Ervaringen van bezoekers van de Krim ter plaatse weerspreken de negatieve berichten van Duitse (en Nederlandse, red.) media.

Nadat de bewoners zich vijf jaar geleden loswerkten van Oekraine, beweren Transatlantici, Poetin-haters en de mainstream media permanent dat de situatie op de Krim onder Russische heerschappij catastrofaal zou zijn. Toeristen zouden wegblijven, met de economie zou het bergafwaarts gaan, de infrastructuur zou gammel zijn, de krimtataren zouden onderdrukt worden. Er wordt zelfs dringend afgeraden naar de Krim te reizen. Maar Duitsers die vanaf 2014 zelf op het schiereiland waren beweren feitelijk het tegenovergestelde.

In dit artikel, gepubliceerd op Rubikon.news op 26 april 2019, tekent Stefan Korinth hun reeele ervaringen op.

 

Interview over de obstakels tussen Europa en Rusland

Oud-minister van Defensie Hans Hillen interviewt Karel van Wolferen over de slechte relatie tussen Rusland en Europa en de oorzaken daarvan. Wat is de rol van Amerika en de invloed daarbij op de trans-Atlantische verdragsorganisatie?

Hillen heeft geen goed antwoord op de vraag van Van Wolferen waarom hij als minister niets wist noch zich verdiept heeft in de onderwerpen van dit interview. Goed dat hij nu door dit interview bij Cafe Weltschmerz te doen zich verbindt aan het verhaal van Van Wolferen; hij kan er weinig tegenin brengen.

Het is tekenend voor het niveau van onze politiek dat er van functionarissen op ministerieel niveau zo weinig verwacht wordt te weten of kritisch te zijn op het gebied van buitenlandse politiek. Er zijn er meer die na zijn/haar pubieke loopbaan ineens een andere mening over Rusland blijken te hebben.

Café Weltschmerz, 26 april 2019

 

Towards Russia-China Economic Integration

President Poetin liet geen twijfel bestaan bij zijn toespraak op het tweede Belt & Road Initiative Forum over dat Rusland en haar Euraziatische Economische Unie verder samengaan met China en het Chinese Belt & Road Initiative, dat verstrekkende strategische gevolgen zal hebben voor ons supercontinent en voor de geopolitiek in zijn geheel in de 21e eeuw.

Andrew Korybko interpreteert in dit artikel een aantal uitspraken van president Poetin.

Hier het artikel in het Engels, gepubliceerd op globalresearch.ca, 27 april 2019

Andrew Korybko is een Amerikaans politiek analist en woont in Moskou.

Economisch nieuws

´Zelfs Merkel is zich bewust van het belang van de Russische markt voor het Duitse zakenleven´. Duitsland is van zeer groot belang voor de Nederlandse economie. Het is tijd voor meer ´Realpolitik´ van de Nederlandse politieke en economische elites, zodat Nederland met Duitsland op langere termijn optimaal mee kan profiteren van de kansen die Rusland en de nieuwe verbindingen over de nieuwe zijderoute op ons Euraziatische continent bieden.

bne IntelliNews, 15 april 2019

´Rock solid fundamentals´, ´2,3% initial estimate GDP 2018 growth´, ´public sector budget in surplus´, ´numerous national investment programs underway for 2020 and 2021´, ´substantially higher growth in export volumes´, ´improving ratings´. Het zijn termen uit het landenrapport Rusland april 2018-april 2019. Met al de sancties van het Westen, of beter gezegd van de Verenigde Staten, overgenomen door hun volgelingen, wil het maar niet lukken de Russische economie kapot te krijgen. De VS blijft dreigen met verdere sancties. Hoe terecht zou dat eigenlijk zijn? Welk verhaal wordt er uit de kast getrokken om nieuwe sancties te rechtvaardigen? Gaan die sancties effect sorteren? Na alles wat er al is gedaan in dat opzicht en gezien de huidige economische resultaten lijkt het mij verstandig voor iedereen om van dit heilloze pad af te komen. In ieder geval voor Nederland en Europa.

Lees hier het artikel van 1 april 2019. Het hele rapport is via deze link te bestellen.

 

 

 

 

 

 

Tijd voor reflectie en heroverweging van onze relatie met Rusland

Twee artikelen hierover.

Het eerste op Novini.nl van Bart Reijmerink, die zich naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de NAVO en de naderende Europese verkiezingen afvraagt of de anti-Rusland houding goed is voor ons continent. Lees hier, 6 april 2019.

Ten tweede vindt aan de andere kant van de Atlantisch oceaan een groep mensen dat er een beleidsverandering moet komen om een nieuwe samenwerkingsrelatie met Rusland te ontwikkelen. George P. Shultz, William J. Perry en Sam Nunn, niet de minsten, denken namelijk dat het voor de VS niet goed is om in een nieuwe nucleaire bewapeningswedloop met Rusland terecht te komen. Voor mensen met abonnee op Wall Street Journal is het hele artikel te lezen; anderen zullen het moeten doen met de kop en korte introductie; overigens veelzeggend genoeg.

The Threat of Nuclear War Is Still With Us

´The U.S. must re-engage with Russia to ensure the ultimate weapon doesn’t spread and is never used.´

Geplaatst op 10 april 2019

 

 

Laster

Een kardinale fout die in de huidige politiek en media veel wordt gemaakt is om momentopnamen als realiteit te verkopen. Realiteit is altijd een proces. Om de realiteit te begrijpen is het nodig om de chronologie der dingen goed te begrijpen. Oorzaak en gevolg niet door elkaar te halen. Op zijn minst te proberen uit te vinden wie ageert en wie reageert.

Met andere woorden, te begrijpen wat er aan de hand is.

Het is absurd dat ´Russland versteher´ in Duitsland en sommige andere westerse landen, (waaronder Nederland) een scheldwoord is geworden en gebruikt wordt om mensen uit te sluiten.

Wie probeert te begrijpen heeft de kans goede beslissingen te nemen. Wie uitgaat van verkeerde vooronderstellingen neemt verkeerde beslissingen. In het bedrijfsleven kost dat geld en in de politiek kan het de vrede kosten.

Gabriele Krone-Schmalz, schrijfster van ´Russland Verstehen´, werkte van 1987 tot 1991 als correspondent in de ARD studio in Moskou. Zij is fellow van het German Marshall Fund en werkt sinds 1992 als vrije publicist. Zij werd meermaals onderscheiden waaronder in 2014 met de Aachener Friedenspreis.

In dit artikel gepubliceerd op Rubikon.news op 30 maart 2019 legt ze uit waarom alle politici en journalisten ´Rusland versteher´ zouden moeten zijn en dat begrip begint met het accepteren dat één en dezelfde gebeurtenis door verschil in perceptie verschillende waarheden kan opleveren.

Dit artikel is door Rubikon integraal overgenomen uit ´Krieg und Frieden in den Medien`, Ialana e.V.

 

 

Ilja Repin in Tretyakov Gallery

Van 16 maart tot 18 augustus is er in de Tretyakov Gallery in Moskou een grote tentoonstelling van het werk van Ilja Repin (1844 - 1930). Zijn beste werk uit de periode 1870 tot eind van de jaren twintig is er te zien. Drie etages met 180 schilderijen en meer dan 300 grafische werken van de kunstenaar, die ook wel de Russische Rembrandt wordt genoemd. Niet alleen zijn bekendste werken als de Wolgaslepers, Onverwacht, de Zaporozhtsy schrijven een brief aan de Sultan en Ivan de Verschrikkelijke zijn er te zien. Ook veel onbekend werk is er te vinden. Onbetwist hoogtepunt is het groot formaat canvas van de ceremoniele Zitting van de Staatsraad op 7 mei 1901 uit de collectie van het Staats Russisch Museum in Sint Peterburg.

Deze expositie is onderdeel van een serie projecten gewijd aan de jubileum (175 jaar) van de schilder.
De evenmenten vinden plaats in Rusland, Finland en Frankrijk. Er zijn werken uit 26 musea in Rusland en van over de hele wereld bij betrokken.
 
Voldoende mogelijkheden om kennis te maken met het uitzonderlijke werk van de kunstenaar, die bepalend is geweest voor de ontwikkeling van de Russische schilderkunst in de tweede helft van de 19e en het begin van de 20e eeuw.
 

© Sergey Savostyanov / TASS

Ondertussen op de Krim

Het is vijf jaar geleden dat de bevolking van de Krim zich in een referendum kon uitspreken over  toetreden tot de Russische Federatie of bij Oekraine blijven. Zoals bekend bleek bij de uitslag een overweldigende meerderheid voor toetreden tot de Russische Federatie. Het volk had gesproken; dat heet democratie. Oekraine en haar nieuwe partners waren er vanzelfsprekend niet blij mee. Rusland heeft het referendum mogelijk gemaakt met een speciale operatie waarbij geen doden of gewonden zijn gevallen. Dat is niet opvallend als je naar de uitslag van het referendum kijkt; er was op de Krim helemaal geen weerstand tegen Russische militaire aanwezigheid. Die aanwezigheid was legaal volgens in de jaren negentig gemaakte afspraken tussen Rusland en Oekraine over het gebruik van havenstad Sevastopol door de Russische marine. Een stad overigens met een heel interessante geschiedenis tijdens de Krimoorlog en de Tweede Wereldoorlog; zeer relevant voor de emoties van de Krimbewoners met betrekking tot de vraag tot welk land te behoren.

Wat minder bekend is, is dat op 5 mei 1992 de Krim republiek zich al onafhankelijk verklaarde, vooruitlopend op een referendum te houden in augustus 1992. Onder druk van het Oekraiense parlament en met Rusland gemaakte afspraken is de onafhankelijkheid opgeschort en het referendum uitgesteld. In 1994 is er weer een referendum gehouden. De bevolking kon zich uitspreken over grotere autonomie en dubbele Russisch-Oekraiense nationaliteit. De resultaten zijn te vergelijken met het resultaat van het referendum in 2014. wikipedia crimean referendum 1994

Conclusie is dat de wens van de Krimbevolking bij Rusland te willen horen niet uit de lucht is komen vallen en niet in 2014 onder druk van wie dan ook tot stand is gekomen.

Over hoe het de mensen op de Krim nu gaat zwijgen de media in alle talen. Dat betekent waarschijnlijk dat het er goed gaat.

Maria Zakharova, woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie heeft deze week verklaard dat de EU en de VS de werkelijke situatie op de Krim proberen te verbergen omdat anders een zelfde zou moeten gebeuren als wat de VS over de Golan Hoogte argumenteren. De ´reality on the ground´ zou er toe leiden dat de VS de Krim als onderdeel van Rusland zouden moeten accepteren.

 

De obsessieve russofobie van de Britse elites

Tyler Durdon van ZeroHedge.com heeft een artikel geschreven in samenwerking met Alexander Mercouris van ConsortiumNews.com waarin hij probeert te achterhalen waar de Angelsaksische russofobie vandaan komt en waarom het zo een grote invloed heeft in de Westerse wereld.

De Britse vijandigheid is moeilijk te begrijpen, want Rusland heeft nog nooit Engeland territoriaal bedreigd of aangevallen. Ze zijn wel in oorlog geweest; tijdens de Krimoorlog van1854 tot 1856 en tijdens de burgeroorlog van 1918 tot 1921, maar dat was twee keer op het grondgebied van Rusland. Rusland zou op basis van het verleden dan ook eerder te vrezen hebben van de Britten dan andersom. Toch is de vijandigheid in Engeland altijd aanwezig, maar nog nooit zo hevig als nu.

Het schaadt niet alleen de Britse politiek op internationaal vlak, maar het vergiftigt de hele internationale atmosfeer.

Durdon legt dit allemaal hier uit, in het Engels, gepubliceerd 26 maart 2019 op zerohedge.com.

Eén van de conclusies: de rest van de wereld moet inzien dat de Britten leiden aan een serieuze aandoening wat betreft Rusland, namelijk een ziekelijk obsessieve fobie. Als men dat niet inziet en meegaat in deze obsessie dan loopt men het risico dezelfde aandoening op te lopen, met desastreuze gevolgen zoals we hebben gezien met het Russia-gate schandaal in de VS.

Verwachting en werkelijkheid

Even terug naar het wereldkampioenschap voetbal 2018. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Rusland het kampioenschap georganiseerd en natuurlijk hebben de Russen hun best gedaan er een feest van te maken. In onze media weinig positiefs. Zoals te doen gebruikelijk als ergens op de één of andere manier een draai aan is te geven zodat Rusland er slecht vanaf komt dan wordt het gedaan. Zo was het bij de Olympische Spelen in Sochi, zo ook in de aanloop naar en tijdens het WK.

Westerse journalisten zijn uitsluitend op zoek naar het slechte in Rusland, zelden wordt er nieuws in context geplaatst of wordt er naar de nuance gezocht, laat staan dat er iets positiefs wordt gemeld. Hierdoor is er een vertekend beeld ontstaan.

Het verhaal van Thogden en zijn vader laat zien hoe de verwachtingen over het WK gewekt door de Engelse media, die zo mogelijk nog hysterischer Russofoob zijn dan de Nederlandse, gelogenstraft werden door de werkelijkheid.

Dit gaat over voetbal, maar het is exemplarisch; vaak wijkt de werkelijkheid sterk positief af van de negatieve verwachtingen over het land. Het is tijd geworden om meer naar de positieve kanten te kijken en op zoek te gaan naar wat we gemeenschappelijk hebben.

Gepubliceerd op 1 juli 2018 op YouTube

Demografische ontwikkeling in Rusland

De afgelopen decennia is er veel veranderd in de samenstelling van de bevolking van Rusland. Het beeld dat bestaat is dat het heel slecht gaat in Rusland, dat de bevolking krimpt, mede door overmatig alcoholgebruik punt.

In bijgaand artikel de feiten. Duidelijk is dat de bevolking na de tweede wereldoorlog stevig is gegroeid, dat er een kentering is gekomen na het uiteenvallen van de Sovjet Unie (economische en maatschappelijke chaos), dat het geboortecijfer is gaan stijgen na 2000 (aantreden nieuwe president) en dat het sterftecijfer is gaan dalen halverwege de jaren 2000. Op 1 januari 2019 bestond de bevolking uit 146,793,744 mensen ten opzichte van 146,880,432 op 1 januari 2018. Dit betekent dat voor het eerst sinds 2007 de bevolking in absolute termen is afgenomen. De gemiddelde levensverwachting is daarentegen gestegen van 72,7 jaar in 2017 tot 73,2 jaar in 2018.

Hoe deze cijfers te interpreteren en wat er aan ten grondslag ligt kunt u lezen in het artikel van Anatoli Karlin gepubliceerd op unz.com op 14 februari 2019. Klik op deze pagina verder voor informatie over Oekraine, Belarus en veel meer. Blijkbaar is het een geliefd onderwerp, want er zijn meer dan 200 commentaren onder geschreven.

Jaarlijkse toespraak van President Poetin voor het Russische Parlement

Volledige toespraak met Engelse vertaling door President Poetin van 20 februari 2019 voor het parlement van de Russische Federatie de verzameling van Federatieraad (hogerhuis) en Doema (lagerhuis) in aanwezigheid van het Kabinet van Ministers en verschillende publieke en maatschappelijke personen.

Zonder commentaar, kijk, luister en oordeel zelf.

RT op YouTube, 20 februari 2019

`Er heerst een gevoel dat de zakengemeenschap de sancties en confrontatie zat is en dat men nu geinteresseerd is in het hervatten van volledige samenwerking`

Minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie Sergej Lavrov tijdens zijn bezoek op 21 februari 2019 aan de AEBRUS, de Association of European Business in Russia.

Lees hier meer over zijn bezoek

Geotrendlines

Duitsers en Fransen vinden VS grotere bedreiging dan Rusland

Zoals eerder onderzoek al aantoonde, is men in Duitsland eerder bang voor de VS dan voor Rusland. Nu heeft Pew Research gevonden dat het in Frankrijk niet anders is.

Ook een rapport van de Münchener Veiligheidsconferentie komt tot deze conclusie.

Frank Knopers heeft er een artikel over gepubliceerd op Geotrendlines.nl op 20 februari 2019.

Daar vindt u ook links naar de bovengenoemde onderzoeksrapporten.

Zou het niet interessant zijn te onderzoeken hoe de Nederlanders hier over denken?

Gesaboteerd onderzoek

´De meeste Maidanstrijders werden in de rug geschoten´

Het is nu vijf jaar geleden dat de strijd om de macht in Oekraine beslecht werd. Wat er precies is gebeurd bij het bloedbad onder opstandelingen en politiemannen is nog steeds niet duidelijk.

Ivan Katchanovski, politiek wetenschapper van Oekraiense afkomst, wonend en werkend in Canada vertelt in een interview met Rubikon.news waarom en hoe het onderzoek van de procureur-generaal van Oekraiene wordt gesaboteerd.

Het interview van Stefan Korint is in het Duits en heeft een leestijd van 22 minuten.

Lees hier het interview op Rubikon.news van 20 februari 2019.

 

Waarom Washington uit het INF verdrag is gestapt

Dr Paul Craig Roberts, voormalig VS assistant secretary of the Treasury for economic policy onder President Ronald Reagan, legt uit waarom dit een onderdeel is van een groter plan van Washington. Op 2 februari kondigde het Witte Huis aan uit het INF verdrag te stappen onder het voorwendsel van zogenaamde verdragsschendingen door Rusland. Moskou heeft de beschuldigingen van de hand gewezen en kondigde aan ook uit het verdrag te stappen als de VS dit zou doorzetten.

"Washington is vastbesloten militaire hegemonie over Rusland te bewerkstelligen vanaf het moment dat het Clinton regime de beloftes begon te breken die de VS en Europese landen aan Grobatsjov had gedaan dat de NAVO zich niet naar het Oosten zou uitbreiden.als de Sovjet Unie haar troepen zou terugtrekken."

Dit is één van drie redenen die Roberts in het interview met SputnikNews geeft.

Lees hier het hele interview van Jekaterina Blinova gepubliceerd op 5 februari 2019

 

Wat zijn de kansen op een conventionele oorlog tussen NATO en Russia?

Hungarian scholar George Szamuely tells Ann Garrison that he sees a 70 percent chance of combat between NATO and Russia following the incident in the Kerch Strait and that it is being fueled by Russia-gate.

George Szamuely is a Hungarian-born scholar and Senior Research Fellow at London’s Global Policy Institute. He lives in New York City. Ann Garrison spoke to him in a special to Consortium News about escalating hostilities on Russia’s Ukrainian and Black Sea borders and about Exercise Trident Juncture, NATO’s massive military exercise on Russian borders which ended just as the latest hostilities began.

Lees hier het hele gesprek, gepubliceerd op consortiumnews.com op 13 december 2018

Russian Investment Forum 2019

In Sochi vindt deze dagen het Russian Investment Forum plaats. Eén van de vele economische en investeringsfora die gedurende het jaar in Rusland worden georganiseerd. Het meest bekende evenement is SPIEF, St.Peterburg International Economic Forum dat dit jaar gehouden wordt van 6 tot 8 juni.

Nu dus in Sochi, de stad in het zuiden aan de Zwarte Zee, waar in 2014 de Olympische Winterspelen werden gehouden.

Vind en lees hier alles over het Forum en het programma.

Moody´s verhoogt status Rusland tot investeringsniveau

Ondanks de aanhoudende stroom van sancties in de afgelopen jaren, dalende olieprijzen en verslechterende wisselkoersen is het de Russische regering gelukt om voldoende stabiliteit in de economie en financien te bewerkstelligen, zo dat Moody´s in navolging van Fitch en S&P de rating van het land heeft verhoogd, tot Baa3 van Ba1. Tevens is het vooruitzicht verbeterd van stabiel tot positief. In commentaren wordt gemeld dat het land posities heeft verbeterd om toekomstig mogelijke externe schokken beter te kunnen opvangen. Mogelijk heeft de omvangrijke goudvoorraad hiertoe bijgedragen evenals de relatief lage uitgaven voor defensie (rond 67 miljard dollar in tegenstelling tot rond 900 miljard dollar van de VS) en de lage schuldenlast.

Lees het artikel op Bloomberg.com van 8 februari 2019

´How the USA created Vladimir Putin´

In een lezing op Yale University 27 september 2018 geeft Vladimir Pozner zijn visie op de gevolgen van het Amerikaanse buitenlandse beleid met betrekking tot Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet Unie. Ook beantwoordt hij vragen uit het publiek over verschillende onderwerpen als de vermeende inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, de Skripal-zaak en de staat van de persvrijheid in Rusland en de Verenigde Staten.

Vladimir Pozner is een beroemd journalist en tv-persoonlijkheid in Rusland en de VS. Hij is geboren in Frankrijk (Parijs,1934), opgegroeid in de Verenigde Staten en verhuisde in 1952 naar de Sovjet Unie. In zowel de VS als in Rusland heeft hij veel programma´s gedaan en vanaf 2010 ´Pozner´ op Pervyi Kanal in Rusland, waar hij interviews doet, bijvoorbeeld met Hillary Clinton in 2010 en dit interview met Oliver Stone in 2014.

Met zijn achtergrond als burger van Frankrijk, de VS en Rusland en vloeiend spreker in de drie betreffende talen zou zijn mening een interessante kunnen zijn.

Bekijk hier zijn Yale-lezing op youtube.

 

2018 topjaar voor Russische landbouw

Niet alleen door gunstige weersomstandigheden, maar ook door gebruik van nieuwe technologieen zijn er in 2018 nieuwe records geboekt. 109 miljoen ton granen is 3 miljoen meer dan verwacht, tomaten, rijst, zonnebloemolie, soja en suiker allemaal in de plus. Niet alleen de oogsten maar ook de verwerking ervan verbetert snel. Effectieve kredietinstrumenten van Rosselkhozbank, gespecialiseerd in landbouwkredieten ondersteunen het streven van Rusland naar zelfvoorzienendheid wat betreft agrarische productie.

Kijk hier de documentaire van Vesti, 12 minuten, Engels ondertiteld, 1 december 2018

Russisch aardgas is goedkoper dan Amerikaans

Momenteel wordt de pijplijn Nord Stream 2 aangelegd uit Rusland naar Europa. De VS is dat een doorn in het oog, want zij zouden graag zelf hun LNG aan Europa willen leveren. Aardgas uit Rusland via Nord Stream 2 is alleen 30% goedkoper dan het LNG uit de VS. Het lijkt dan ook van groot belang voor Europese landen, waaronder Nederland, dat deze pijplijn er ook daadwerkelijk komt. Als de curator van Nederland schrijft de Amerikaanse Ambassadeur Pete Hoekstra een open brief in De Telegraaf aan het Nederlandse volk, bedrijven en politici met de boodschap dat we Nord Stream niet zouden moeten willen. De argumenten in de brief zijn niet oprecht; het gaat de VS immers ook alleen om geldelijk gewin en om te voorkomen dat Europa te grote vrienden wordt met Rusland. Sinds wanneer is het een taak van een Ambassadeur om brieven te schrijven met politieke inhoud en bedoeld om de publieke opinie te beinvloeden?

Opvallend is dat de Ambassadeur van de Russische Federatie Alexander Shulgin dit keer de mogelijkheid krijgt een antwoord te publiceren. Dat is terecht; Rusland zou vaker de mogelijkheid moeten krijgen in de Nederlandse media om haar standpunten en acties toe te lichten. De Nederlandse publieke opinie zou er baat bij hebben en dat is goed voor Nederland en onze economische belangen.

In Duitsland maken de Amerikanen het nog gekker. De Amerikaanse Ambassadeur aldaar schrijft voor de tweede keer een brief aan Duitse bedrijven met dreigementen dat de VS wel eens sancties zouden kunnen opleggen als ze niet stoppen met de aanleg van Nord Stream. Het lijkt er op dat de VS zijn doelen alleen nog maar kan bereiken door dreigen met sancties en geweld; diplomatie duurt hen waarschijnlijk te lang of ze zijn het verleerd door hun jarenlange hegemonie.

Bron: Geotrendlines.nl, 9 januari 2019

 

“Over Rusland is maar één standpunt toegestaan”

In een interview voor Novini vraagt Eric van de Beek aan Vladimir Naydenov, diplomaat en sinds 1977 met tussenpozen werkzaam op de Russische Ambassade in Den Haag, uit te leggen waarom hij denkt dat Nederland één van de meest Russofobe landen ter wereld is geworden.

Lees hier het hele artikel van 9 januari 2019 op Novini.nl

 

Waarom we vrede en vriendschap met Rusland nodig hebben

Op zijn internetportal kenfm.de spreekt Ken Jebsen met drie gasten in de rubriek Zur Sache over de relatie tussen Duitsland en Rusland. Volgens een onderzoek wil 94% van de Duitsers een toenadering tot Rusland waar het tot op de dag van vandaag moeilijk is iemand te vinden die geen familielid heeft verloren in de vernietigingsoorlog van de Nazi´s, die de Soviet Unie 27 miljoen levens kostte. Hiermee heeft de Soviet Unie verreweg het grootste offer gebracht om Europa van de Nazi´s te bevrijden. Zie ter vergelijking deze infographic. Voor deze 94% van de Duitsers is de Rus geen vijand maar een buurman. Voor de Duitse regering, de NAVO landen en vooral voor de Verenigde Staten is dat gegeven niet interessant. Er wordt flink gestookt, niet in het minst in Oekraine. Waarom is dat?

kijk hier ZUR SACHE in het Duits met als gasten

  • Prof. Dr. Herwig Roggemann: Jurist, Vorsitzender des Osteuropa Institut a.D.
  • Friedrich Dieckmann: Schrifsteller, Mitglied des Willy-Brandt-Kreises
  • Ulrich Gellermann: Journalist, Betreiber des Internetportals Rationalgalerie

 

KenFM.de, 23 december 2018

“Handel tussen Europa en Rusland groeit met dubbele cijfers”

Ondanks de sancties is de handel tussen de Europese Unie en Rusland de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat zei Maxim Oreshkin, de Russische minister van Economische Ontwikkeling, in een interview met Russia Today. Het afgelopen jaar groeide het handelsvolume met 21%, nadat er in 2017 een stijging van 23% werd behaald.

Lees verder en kijk het interview met Nederlandse ondertiteling bij Geotrendlines.nl

Bron: Geotrendlines.nl, 2 januari 2019

 

Waarom stuurt het Westen aan op een conflict met Rusland?

De Westerse machthebbers sturen aan op een conflict met de Russische federatie. Oostwaarts worden er meerdere NAVO basissen aangelegd waardoor Rusland inmiddels volledig omsingeld is. De Verenigde Staten alleen al spenderen meer dan tien keer zoveel aan militaire middelen als de Russische Federatie. De Verenigde Staten opereren meer dan 800 militaire bases in de wereld buiten de eigen grenzen tegen een Russisch aantal dat op twee handen is te tellen. Dit alles blijkt voor onze media voldoende grond om ons in het Westen door middel van propaganda, nepnieuws en framing wijs te maken dat de Russen voor ons een bedreiging vormen.

Stan van Houcke en Kees van der Pijl praten over de achterliggende overwegingen van de politieke- en financiële elite’s die wereldwijde armoede tot gevolg heeft.

Cafe Weltschmerz, 28 december 2018

   

Makkelijker zaken doen in Rusland

Rusland is in zes jaar van de 120e naar de 31e positie gestegen in de lijst ´ 2019 Doing business´.

De lijst wordt ieder jaar opgesteld door de Wereldbank en rangschikt landen naarmate er makkelijk zaken gedaan kan worden.

Al is het doel, een plek in de top 20, nog niet gehaald, de trend is positief, aldus Dmitry Peskov, de persvoorlichter van het Kremlin.

Bron: bne INTELLINEWS, 31 oktober 2018

Lees hier verder: http://www.intellinews.com/russia-falls-short-of-putin-s-top-20-doing-business-goal-151146/

 

M1A1 Abramstank in Irak. / Foto: © 2004 United States Air Force ID 041027-F-2034C-010.Vladimir Poetin staat de pers te woord, 17 april 2008. / Foto: © www.kremlin.ru. Michael Gorbatsjov. / Foto: © RIAN (Russian International News Agency), RIA Novosti archive, image # / CC-BY-SA 3.0.Pro-Russische demonstratie in Odessa, 13 april 2014. / Foto: © 2014 HOBOPOCC.

Einde kernwapenakkoord?

President Trump wil zich terugtrekken uit het Kernwapenakkoord met Rusland. Als dat werkelijk zou gebeuren, welke gevolgen zou dat dan hebben voor de Amerikaans-Russische relaties?
Bron: Stephen F. Cohen, The Nation, 24 oktober 2018. Lees het volledige artikel

Nepnieuws van de overheid en de slapende journalistiek

Op 4 april 2018 werden vier Russen opgepakt die nogal opzichtig werk maakten van voorbereidende spionagewerkzaamheden. Ze werden in een jolige stemming door ambassadepersoneel van Schiphol afgehaald. Na een half jaar wordt Nederland opgeschrikt door een persconferentie waarin met terugwerkende kracht deze affaire alsnog tot een internationaal diplomatiek conflict wordt gebombardeerd. Terwijl de Russen volwaardig llid zijn van de OPCW en met pasjes het gebouw in kunnen. Nepnieuws?
Bron: Gesprek tussen Kees van der Pijl en Karel van Wolferen, Café Weltschmerz, 11 oktober 2018. Luister naar het volledige interview

Russiagate

De stroom negatieve berichten over Rusland houdt aan. Is een nieuwe Koude Oorlog nog wel te stoppen? Lees wat professor emeritus Stephen F. Cohen van de New York University en Princeton University hierover schrijft.
Bron: Stephen F. Cohen: 'More Cold War Extremism and Crises', The Nation, 3 oktober 2019. Lees het volledige artikel

'Zelden was de relatie tussen de VS en Rusland gevaarlijker dan nu'

De top tussen Vladimir Poetin en Donald Trump in Helsinki is aanleiding voor veel discussie en negatieve berichtgeving. Stephen F. Cohen, emeritus professor Ruslandkunde en politiek aan de New York University en Princeton University, spreekt zelfs over een 'Summitgate'.
Bron: Stephen F. Cohen: 'Summitgate and the Campaign vs. 'Peace'', The Nation, 11 juli 2019. Lees het volledige artikel

'Russen accepteren niemand boven zich, VS-dominantie pikken ze nooit'

Het zou kunnen: ontspanning in de nieuwe Koude Oorlog. Maar analist Dmitri Trenin, directeur van het Amerikaanse Carnegie Instituut in Moskou en adviseur bij de ontwapeningsgesprekken met de VS in Geniève, ziet het niet gebeuren.
Bron: Trouw, 3 juni 2018. Lees het volledige artikel

'Het gevaar van Rusland wordt enorm overschat'

De Amerikanen en het Westen framen dat Rusland onze primaire vijand is. Dat heeft te maken met de gebeurtenissen met de Oekraïne en nu in Syrië. Maar als je luistert naar Poetins redes, teksten en doctrines, dan is Rusland niet van plan om het Westen aan te vallen. Wel is hij bereid om de Russische geopolitieke belangen te verdedigen. Maar het Westen accepteert dat niet.
Bron: Interview van Coen de Jong met Wierd Duk, Café Weltschmerz, 14 april 2018. Luister naar het volledige interview

Onbeteugelde macht vermorzelt kritisch vermogen

'Er bestaat geen internationale community. Alles wat namens de wereldgemeenschap bepaald wordt, komt uit de koker van Amerika. De enige die daarin dwarsliggen zijn de Russen en de Chinezen.' Professor Karel van Wolferen over de geopolitieke relaties tussen Amerika, Rusland, Syrië en het Westen.
Bron: Interview Stan van Houcke met Karel van Wolferen, Café Weltschmerz, 2 april 2018. Luister naar het volledige interview

NAVO drijft Poetin in een hoek

De NAVO-top in Boekarest in 2008 vormde een breekpunt in de relatie tussen Rusland en het Westen. De NAVO zette de deur open voor Georgië en Oekraïne. Beide landen mochten lid worden, al werd er geen datum genoemd. Dat was de wens van de Amerikaanse president Bush. De Duitse bondskanselier Merkel verzette zich daartegen. Maar de NAVO besloot de deur toch op een kier te zetten. Voor Rusland was dat onbespreekbaar en Poetin liet dat na afloop ook weten. De voormalige secretaris-generaal zegt nu dat hij de reactie heeft onderschat en dat hij meer had moeten doen om de partijen op één lijn te houden. Volgens De Hoop Scheffer heeft het besluit geleid tot een radicalisering bij Poetin. Hij ziet een direct verband met de oorlog in Georgië (2008) en Oekraïne (2014). Inmiddels is de Hoop Scheffer ervan overtuigd dat er voor beide landen geen sprake meer kan zijn van lidmaatschap.
Bron: Nieuwsuur, 8 januari 2018
Luister naar het volledige interview

Crisispunt?

De Russen komen eraan! De Russen komen eraan! Maar komen de Russen er daadwerkelijk aan? Wat zit er achter deze hysterie? Hoe moet Rusland hier op reageren? Stevenen we regelrecht af op een ernstig conflict? Luister naar de visie van Lord Richard Balfe, Lee Stranahan en John Laughland.
Bron: CrossTalk, RT Question More, 30 maart 2018. Luister naar het volledige interview

MH17: De bredere context

Wetenschapper Kees van der Pijl, professor emeritus internationale relaties aan de Universiteit van Sussex en auteur van het boek Der Abschuss: Flug MH17 over de bredere context van de ramp met de MH17.
Bron: Interview van Stan van Houcke met Kees van der Pijl, Café Weltschmerz, 14 februari 2018. Luister naar het volledige interview 

Russofobie en nepnieuws: De affaire Halbe Zijlstra

'In plaats van wederzijdse historische empathie is politiek Nederland echter in de ban van Russofobie', aldus Laurien Crump, universitair hoofddocent in de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Zij werkt momenteel aan een groot onderzoek over de OVSE en laat haar licht schijnen over de politieke implicaties van Zijlstra's leugen.
Bron: 'In het landsbelang, Halbe, treed af', artikel van Laurien Crump op NRC.nl, 13 februari 2018. Lees het volledige artikel.

'Demonisering van Poetin is zeer gevaarlijk'

Interview met Marie-Thérèse ter Haar over de beeldvorming van Rusland in Nederland en de momenteel moeizame betrekkingen tussen ons land en het grootste land ter wereld.
Bron: Interview van Eric van de Beek met Marie-Thérèse ter Haar voor Novini, 3 februari 2018. Lees het volledige interview

Rusland, onderwijs en IS

Rusland blijft zeker moslimonderwijs via de grote staatsuniversiteiten steunen om te voorkomen dat radicale groepen als IS voet aan de grond krijgen in het land. De beste manier om ideeën zoals die van IS te bestrijden, is met andere ideeën, aldus Vladimir Poetin.
Bron: Russia Today, 25 januari 2018. Lees het volledige interview

De Witte Revolutie

Schrijver Bas van der Plas woont in de stad Narva in Estland, op 100 meter van de Russische grens. Onlangs schreef hij het boek Hij maakt alleen de dood leefbaarder, over de oppositie in Rusland en de invloed van de VS. Een opmerkelijke bijlage bij het boek is het document 'De Witte Revolutie', dat beschrijft hoe liberalen de macht willen grijpen in Rusland. Van der Plas licht zijn visie toe in een interview voor Novini.
Bron: Interview van Eric van de Beek met Bas van der Plas voor Novini, 20 december 2017. Lees het volledige interview.

'Het beeld van Nederlanders over Rusland is zorgwekkend'

Aldus Eva Hartog, hoofdredacteur van The Moscow Times, de krant van de Nederlandse zakenman Derk Sauer. Klopt het beeld dat Nederlanders hebben van Rusland? Is de aard van de dreiging voor Russische journalisten veranderd? Mag je de Russische media met de Nederlandse vergelijken? Lees de visie met Eva Hartog.
Bron: Interview van Eric van de Beek van Eva Hartog in De Nieuwe Reporter, 15 november 2017. Lees het volledige artikel.

Persvrijheid in Rusland. Vermoordt Poetin journalisten?

In het Westen wordt algemeen aangenomen dat de Russische pers niet 'vrij' is. Klopt dat beeld? Vermoordt het Kremlin journalisten? Staatsuniversiteit Moskou: 'Buitenlandpolitiek Westen bepaalt visie op onze media'.
Bron: Eric van de Beek in Novini, 13 november 2017. Lees het volledige artikel.

Poetin, Pieter Omzigt en de NRC

Waarom komt NRC juist op dit moment met een oude en opgepoetste gebeurtenis waarbij een uitstekend functionerend kamerlid het veld moet ruimen? De MH17 en complottheorieën. Professor Karel van Wolferen gaat op zoek naar de argumenten.
Bron: Café Weltschmerz, 18 november 2017. Luister naar het volledige interview

'Poetin heeft het echt geprobeerd'

'Ruslands probleem is dat het tegelijk Europees en niet-Europees is (...) Het zijn gewoon moeilijke en gevaarlijke tijden. Met het opgeheven vingertje wijzen naar Poetin zal niet helpen', aldus Nina Chroesjtsjov, achterkleindochter van Nikita Chroesjtsjov.
Bron: Trouw, 14 oktober 2017. Lees het volledige artikel

Associatieverdrag Oekraïne

Thierry Baudet interviewt collega-interviewer bij CWS en financieel onderzoeksjournalist Arno Wellens over de financeel-economische gevolgen van het akkoord.
Bron: Café Weltschmerz, 17 feburari 2016. Luister naar het volledige interview

Is Rusland een bedreiging voor de VS?

Emeritus hoogleraar en Ruslandkenner professor Stephen Cohen van Princeton University en New York University laat zijn licht hierover schijnen in een interview met Abby Martin.
Bron: The Empire Files, 19 januari 2017. Luister naar het volledige interview.

Waarom de NAVO volgens Rusland niet zou mogen bestaan

5300 NAVO-militairen trainen op het platteland van Litouwen. Codenaam: Iron Wolf 2017. De spanningen met Rusland lopen op. 'Er is amper oog voor elkaars perspectief' aldus Rusland- en Oost-Europadeskundige Marie-Thérèse ter Haar. Dick Zandee (Instituut Clingendael) en militair historicus Chris Klep geven eveneens hun visie op de NAVO-oefening.
Bron: NOS op 3, 24 juni 2017. Lees het volledige artikel.

Openhartig interview van Oliver Stone met Vladimir Poetin

Tussen juli 2015 en februari 2017 sprak regisseur Oliver Stone meer dan 30 uur lang met Vladimir Poetin. Het resultaat is een 4 uur durende onthullende documentaire die een uniek inkijkje biedt in Poetins privéleven en zijn standpunten op het gebied van o.m. Oekraïne, Syrië, Edward Snowdon en Donald Trump.
De documentaires zijn op 16 en 17 juni 2017 uitgezonden op National Geographic. Ze zijn terug te zien op YouTube: 

'De NATO, een monsterlijk instituut'

Waarom de NATO volledig uit de hand is gelopen en slecht is voor zowel Europa als de VS. Engelstalig essay van professor Karel van Wolferen, die op 21 oktober a.s. ook een van de sprekers is op ons congres Dwarsdenken 2017: Waarom Gorbatsjov teleurgesteld is in het Westen
Bron: Prof. K.G. van Wolferen: NATO, a Monstrous Institution. Lees het volledige artikel

Poetins uitspraken op het SPIEF 2017

President Poetin ontkent dat er geheime afspraken zijn gemaakt tussen de Russische ambassadeur in de VS, Sergej Kisljak, en de regering Trump. Tijdens het SPIEF (St. Petersburg International Economic Forum 2017) deed hij nog een aantal andere uitspraken, onder meer over de rol van de Westerse media in de Russische politiek. 
Bron: Russia Today, Question More, 3 juni 2017. Lees het volledige artikel

VS en EU spelen dubieuze rol bij ontwrichting Oekraïne

Door het politieke standpunt van het Westen en de verslaggeving over Oekraïne zijn we vaak geneigd te denken dat Rusland debet is aan alle ellende daar. De werkelijkheid is echter anders, betogen drs. Marie-Thérèse ter Haar en prof. Karel van Wolferen. Het Westen, en dan vooral Amerika, heeft een grote rol gespeeld in de destabilisatie van dit land.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 26 april 2017. Lees het volledige artikel

MH17 - Het verbergen van de onderste steen

Willem Middelkoop in gesprek met CDA-tweedekamerlid Pieter Omzigt, die zich al drie jaar intensief bezighoudt met het onderzoek naar de schuldvraag van het neerhalen van de MH17. Waarom is de onderste steen nog steeds niet bovengekomen, zoals premier Rutte heeft beloofd? Maakt de Nederlandse regering zich schuldig aan doofpotpraktijken? Faalt de Wet openbaarheid van bestuur? 
Bron: Café Weltschmerz, 31 maart 2017. Luister naar het volledige interview

Minsk en Moskou

Hoe kijkt een prominent Oekraïens politicus aan tegen de relatie tussen Oekraïne en Rusland, en tussen Oekraïne en het Westen? Hoe groot is de invloed van Washington in Kiev? Viktor Medvedchuk werkte aan het opstellen van de akkoorden van Minsk. In een gesprek met Oksana Boyka geeft hij zijn visie.
Bron: Worlds Apart, 19 maart 2017. Luister naar het volledige interview (Engelstalig)

Amerikaanse Ruslandexpert over de dreiging van een nieuwe Koude Oorlog

Professor emeritus Stephen Cohen (Princeton University, New York University) is de auteur van het boek Why Cold War Again? How America Lost Post-Soviet Russia. In een interview met Abby Martin wijst hij op de gevaren van de huidige relatie tussen de VS en Rusland. Hij gaat in op Gorbatjov, de demonisering van Poetin en valse berichtgeving.
Bron:
 The Empire Files, 5 februari 2017. Luister naar het volledige interview (Engelstalig)

 

Meer Dwarsdenken?

Ga naar Dwarsdenken 2016